Terug

Oude pastorie

Ortho

Overgedragen Pastorie na 1789, en vervolgens weer ingenomen door de pastoor. Ingeschreven als architecturaal en territoriaal erfgoed van Wallonië.

moteur de recherche Caravelis - informations touristiques SITA