Terug

Viaduct van de E25

Houffalize

Met zijn lengte van precies 369,6 meter is de brug over de vallei van de oostelijke Ourthe een hoogst merkwaardig onderdeel van de Snelweg E25 die Utrecht met Genua verbindt.

De bouw werd op 6 mei 1974 aangevat en precies op 14 juni 1979 beëindigd. 442 miljoen frank werd toentertijd geïnvesteerd. Het viaduct bestaat in feite uit twee identieke delen, een per rijrichting De lengte van elk deel bedraagt, zoals hierboven vermeld 369,6 meter. Elk van deze halfdekviaducten is verdeeld in 14 isostatische vakken met elk een draagvlak van 26,40 meter. Op hun beurt wordt elk deel overspannen door middel van vijf prefab voorgespannen betonbalken, met een onderlinge tussenafstand van as tot as van telkens exact 3,60 meter. Deze balken ondersteunen op hun beurt de predallen welke de werkvloer, uitgevoerd in argex-beton dragen. Deze vloerplaat is enkel en alleen ter hoogte van de twee brugpijlers onderbroken door dilatatievoegen die de stevigheid verzekeren. Het wegdek is bedekt met een waterdichte rok en, erboven, met twee lagen asfalt. Elke brugpijler zit in de rotswand verankerd. De pijlers van de centrale zone steunen op de boog. Zoals hierboven vermeld, heeft elke boog een lengte van 162 meter en bevindt de top van de boog zich ongeveer 60 meter boven de onderliggende vallei.(Bron : Syndicat d'Initiative de Houffalize).

moteur de recherche Caravelis - informations touristiques SITA