Terug

Cheslin d'Ortho - Gallo-Romeins kamp

Herlinval

Cheslin d'Ortho is een vesting uit de Gallo-Romeinse periode (3e en 4e eeuw) gelegen op de plaats "Cheslin" in het zuiden van het dorp Herlinval. Ze diende vroeger tijdens oorlogen of invallen als schuilplaats voor de bevolking. Archeologische opgravingen hebben talrijke overblijfselen blootgelegd, zoals waterreservoirs, ommuringen en torens, en ook de plaats van een oude molensteen. Men kan zelfs nog talrijke kleine gaatjes zien, uitgehakt in de rotsgrond, die dienden om de stutpalen van de houten hutten te verankeren.

Site bereikbaar via wandelroute n° 3 van het Syndicat d'Initiative. Inlichtingen: Syndicat d'Initiative, Rue du Centre 11, 6983 Ortho - tel/fax: 084/43 31 78.

moteur de recherche Caravelis - informations touristiques SITA