Terug

Het Kanaal van Bernistap

Bernistape

Tijdens de Hollandse periode, na de slag van Waterloo en het Verdrag van Wenen, werd een groots plan opgevat om dit deel van het land economisch uit zijn isolement te halen. De bedoeling was ten behoeve van de binnenscheepvaart, een degelijke verbinding tot stand te brengen tussen de bekkens van de Ourthe en de Moezel, vandaar tussen Maas en Rijn. Een tamelijk smal maar lang kanaal moest inderdaad dwars door Luxemburg dit zuidelijke deel van de Ourthe met de veel bredere Moezel verbinden. Belangrijke werken werden aangevat op het grondgebied Tavigny, precies in het gehucht Bernistap, richting Buret- Hachiville. Een tunnelkanaal zou, zo was gepland, de aken en hun lading dwars door de heuvel moezelwaarts leiden. De Brabantse omwenteling van 1830 en de onafhankelijkheid van België, luidden meteen het einde in van het project. Het pas aangevatte kanaal bleef, voor altijd wellicht, onvoltooid. De plannen kwamen in archieven terecht en de tunnel werd niets meer dan een verlaten en verwilderd nergens heenleidend watervlak, een poel waarin waterratten heil en have vonden. Het ontwerp zelf was trouwens tamelijk utopisch en het is lang niet zeker dat het, eens compleet uitgevoerd, nog van enig nut zou geweest zijn in een reeds jachtige tijd waarin vervoer per spoor of via vrachtwagens geduchte concurrenten voor de binnenscheepvaart zouden worden. Wat een hele mooie streep op de kaart der waterwegen moest worden, werd een erbarmelijke streep door de rekening. Aanvang van tunnel en de stille waters van het kanaal werden in 1988 als historische utopie en ook als patrimoniale merkwaardigheid geklasseerd. (Bron : Syndicat d'Initiative van Houffalize)

Te voet

moteur de recherche Caravelis - informations touristiques SITA